Halloween party ideas 2015


Παραμένει στα 5 δισ. ευρώ η «τρύπα» στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία εκτέλεσής του που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 43,83 δισ. ευρώ (έναντι 43,86 δισ. ευρώ αρχικής εκτίμησης προ μιας εβδομάδας) και αποκλίνουν 5 δισ. ευρώ από τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί στις αρχές του 2011.

Ακόμη και από τον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε προ ημερών υπάρχει τρύπα περίπου 300 εκατ. ευρώ.

Για να ικανοποιηθεί ο στόχος του 2011 πρέπει μέσα στο Δεκέμβριο το κράτος να εισπράξει 7,5 δισ. ευρώ.

Στο πεδίο των δαπανών τα στοιχεία παραμένουν όπως είχαν ανακοινωθεί προ ημερών με τις πρωτογενείς δαπάνες αυξημένες κατά 3% στο 11μηνο στα 46,4 δισ. ευρώ, πιο κάτω και από το στόχο που είχε τεθεί καθώς το κράτος συνεχίζει τη γνωστή πλέον τακτική της αναβολής των πληρωμών προς ιδιότητες (οι ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν ξεπεράσει τα 6,7 δισ. ευρώ (σανίδα σωτηρίας για το έλλειμμα συνεχίζει να παρέχει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το οποίο υποχρηματοδοτείται. Ενώ ο στόχος του 2011 είναι να γίνουν δαπάνες 6,89 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε έργα του ΕΣΠΑ αλλά και σε αμιγώς εθνικά έργα, μέσα στου 11 πρώτους μήνες δαπανήθηκαν μόνο 4,28 δισ. ευρώ, ποσό κατά 40% χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Και τούτο όταν τα έσοδα του προγράμματος (από τα κοινοτικά ταμεία) είναι εντός του στόχου, δηλαδή 2,6 δισ. ευρώ.

Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού συγκρατήθηκε στα 20,5 δισ. ευρώ έναντι στόχου 21 δισ. ευρώ το 11μηνο και 21,7 δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους.

Στελέχη του γενικού λογιστηρίου αναφέρουν ότι αυτή είναι η μισή μόνο εικόνα καθώς υπάρχουν πολύ μεγάλες πιέσεις από την πλευρά των ασφαλιστικών ταμείων και των δαπανών υγείας.

Ως σανίδες σωτηρίας ώστε το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης να μην ξεπεράσει το 9,5% του ΑΕΠ αναφέρονται οι νέες περικοπές στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά και η «στάση πληρωμών» προς ιδιώτες για τις μέρες που απομένουν ως το τέλος του έτους.

Το υπουργείο Οικονομικών στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Στα 20.490 εκατ. € διαμορφώνεται το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το ενδεκάμηνο Ιανουάριου – Νοεμβρίου 2011, σε δημοσιονομική βάση, εναντι στόχου 21.063 εκατ. € όπως προσδιορίστηκε στον ψηφισθέντα προϋπολογισμό του 2012 και ελλείμματος 19.516 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2010.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένα έναντι του νέου στόχου κατά 165 εκατ. €, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται μειωμένες κατά 738 εκατ. €.

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 43.860 εκατ. € και εμφανίζονται μειωμένα κατά 3,0% έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010. Η υστέρηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και της μείωσης των εισοδημάτων καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών. Η υστέρηση έναντι το στόχου για το ίδιο διάστημα οφείλεται σε καθυστερήσεις είσπραξης των φορολογικών εσόδων που προέκυψαν από την πολυήμερη απεργία του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ. και του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, καθώς και στη μετάθεση στον τελευταίο μήνα του έτους, της είσπραξης εσόδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 81.2% ή κατά 1.184 εκατ. € σε σύγκριση με το ενδεκάμηνο του 2010.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του ενδεκαμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα των εσόδων του 2011, σε εθνικολογιστική βάση, καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012, ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3.657 εκατ. € ή 6,2% έναντι του 2010. H αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως:

στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 2.638 εκατ. € ή 20,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010,
στην αύξηση των πρωτογενών δαπανών κατά 3,0% ή 1.339 εκατ. € συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2010 που οφείλεται στην αύξηση των δαπανών για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία κατά 2.768 εκατ. € που υπερέβη την μείωση κατά 1.429 εκατ. € των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών.

Βασικοί αποδέκτες των αυξημένων επιχορηγήσεων ήταν:

τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά 1.611 εκατ. € (κυρίως το ΙΚΑ κατά 1.583 εκατ. €, στον ΟΑΕΕ κατά 100 εκατ. € και στο ΝΑΤ κατά 42 εκατ. €) εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές.
ο ΟΑΕΔ για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας κατά 410 εκατ. ευρώ και
τα νοσοκομεία κατά 1.059 εκατ. € για την πληρωμή των προμηθειών του έτους 2011 (δόθηκαν επιπλέον 89 εκατ. € για την καταβολή οφειλών από προμήθειες παρελθόντων ετών).

Οι δαπάνες του ΠΔΕ, τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 40,1 ή 2.874 εκατ. €".


Πηγή:www.capital.gr

,

Δημοσίευση σχολίου

Από το Blogger.